Krótkoterminowe mobilności mieszane

Każdy student i absolwent może zrealizować praktyki w formie krótkoterminowej mobilności mieszanej. Mobilność mieszana to połączenie mobilności fizycznej i obowiązkowej części wirtualnej.

Zasady rekrutacji  oraz formalności przed wyjazdem są takie same jak w przypadku długoterminowych wyjazdów na praktyki.

Czas trwania krótkoterminowej mobilności:

- tradycyjna mobilności w instytucji przyjmującej: od 5 do 30 dni na miejscu.

- komponent wirtualny - czas nieokreślony.

Student otrzymuje stypendium na okres fizycznej obecności w instytucji przyjmującej.

Dofinansowanie

- okres mobilności fizycznej w instytucji przyjmującej od 5 do 14 dni: 70 Eur/dzień. Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami* otrzymuje dodatkowe 100 Eur na wyjazd.

- okres mobilności fizycznej w instytucji przyjmującej od 15 do 30 dni: 50 Eur /dzień. Uczestnik z tzw. mniejszymi szansami* otrzymuje dodatkowe 150 Eur na wyjazd.

Dodatkowo uczestnicy krótkoterminowych mobilności mieszanych z mniejszymi szansami otrzymują dofinansowanie kosztów podróży, obliczane na podstawie kalkulatora odległości.

Odległość Ryczałt na podróż w Eur "Green travel" w Eur
od 10 do 99 km 23 -
od 100 do 499 km 180 210
od 500 do 1999 km 275 320
od 2000 do 2999 km 360 410
od 3000 do 3999 km 530 610
od 4000 do 7999 km 820 -
8000 km lub więcej 1500 -

"Green travel"
W przypadku spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel” studenci i absolwenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania podczas podróży - do
maksymalnie 4 dodatkowych dni.
Studenci i absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do otrzymania 50 € z tytułu spełnienia warunków podróży określonych jako „green travel”.

*Uczestnik z tzw. "mniejszymi szansami" to osoba, która w momencie przyznawania decyzji o wyjeździe/nominacji wysłanej przez Wydział, pobiera stypendium socjalne lub posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.