Projekty Erasmus+

Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współprace uczelni, w tym mobilność studentów i pracowników z Krajami Programu oraz Krajami Partnerskimi, oraz stwarza uczelniom wyższym możliwość udziału w międzynarodowych projektach, tj.:

- Partnerstwa strategiczne (Strategic Partnerships),

- Sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances) - projekty centralne zarządzane przez Agencję w Brukseli EACA ,

- Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (Capacity Building in Hogher Education) - projekty centralne zarządzane przez Agencję w Brukseli EACA.