Koordynatorzy Wydziałowi

Wydział Koordynator E-mail Telefon
Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik sylwia.dulnik@pw.edu.pl -
Wydział Architektury dr inż. Arch. Anna Cudny international.arch@pw.edu.pl +48 22 234 55 45
Katarzyna Mitroszewska +48 22 234 52 06
Wydział Chemiczny dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa anna.maziopa@pw.edu.pl +48 22 234 53 48
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż. Dariusz Turlej

Anna Neubart

d.turlej@ii.pw.edu.pl

anna.neubart@pw.edu.pl

+48 22 234 79 95

+48 22 234 57 75

Wydział Elektryczny prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona draso@pw.edu.pl +48 22 234 73 51
Marta Marczak marta.marczak@pw.edu.pl +48 22 234 72 28
Wydział Fizyki dr inż. Sławomir Ertman slawomir.ertman@pw.edu.pl +48 22 234 72 77
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop erasmus@mini.pw.edu.pl -
Wydział Geodezji i Kartografii dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska joanna.kossakowska@pw.edu.pl +48 22 234 72 86
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzata Jaworska malgorzata.jaworska@pw.edu.pl +48 22 234 64 13
Wydział Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Jan Król erasmus@il.pw.edu.pl +48 22 234 56 74
Wydział Inżynierii Materiałowej prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl +48 22 234 81 51
Iwona Gusta iwona.gusta@pw.edu.pl +48 22 234 84 51
Wydział Mechaniczny Technologiczny Kamila Ceran international.mt@pw.edu.pl +48 22 234 82 28
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl +48 22 234 54 17
Ewelina Ziętek ewelina.zietek@pw.edu.pl +48 22 234 61 32
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa dr inż. Jacek Mieloszyk jmieloszyk@meil.pw.edu.pl +48 22 234 57 78
dr inż. Rafał Laskowski rafal.laskowski@itc.pw.edu.pl +48 22 234 52 18
Krystyna Różycka krystyna.rozycka@pw.edu.pl +48 22 234 61 45
Wydział Mechatroniki dr inż. Jerzy Szałapak j.szalapak@mchtr.pw.edu.pl +48 22 234 83 86
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych  dr inż. Arkadiusz Hajduga arkadiusz.hajduga@pw.edu.pl +48 22 234 87 68
Wydział Transportu  Marzena Bukowiecka marzena.bukowiecka@wt.pw.edu.pl +48 22 234 59 40
Wydział Zarządzania Anna Dmoch international.wz@pw.edu.pl +48 22 234 86 95
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku dr inż. Wiesława Ciesińska Wieslawa.Ciesinska@pw.edu.pl +48 24 367 21 68
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społęcznych w Płocki dr Magdalena Grabowska magdalena.grabowska@pw.edu.pl +48 24 367 21 28