Wyjazdy na praktyki

Jednym z działań programu Erasmus+ przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego jest organizacja wyjazdów studentów i absolwentów na praktyki.

Praktyki mogą trwać min. 2 miesiące a max. 12 miesięcy.

Na każdym cyklu studiów student ma 12 miesięcy kredytu mobilności. Oznacza to, że na każdym cyklu długość wyjazdów (studiów i/lub praktyki) nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Staż może być realizowany w jednym z krajów UE.

Praktyka może odbywać się w firmie/instytucji prywatnej, uczelni wyższej (uczelnia musi brać udział w programie Erasmus+, nie ma obowiązku umowy z uczelnią).

Rekrutacja odbywa się na Wydziale.

Wysokość stypendium zależy od długości pobytu oraz stawki obowiązującej w kraju goszczącym.

Student sam szuka firmy/instytucji, w której będzie mógł odbyć praktykę.

Absolwent, aby wyjechać na praktykę, musi być zrekrutowany na ostatniom roku studiów.

Praktyka absolwencka musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od dnia obrony.