Koordynatorzy innych jednostek PW

Jednostka Koordynator E-Mail Telefon
CEZAMAT dr inż. Ewa Kijeńska-Gawrońska ewa.kijenska@pw.edu.pl +48 22 182 11 42
Studium Języków Obcych Dorota Chromińska dorota.chrominska@pw.edu.pl -