Wyjazdy na studia

Każdy student ma możliwość realizacji części studiów w ramach programu Erasmus+, na uczelni partnerskiej w krajach UE, z którą Wydział/Uczelnia ma podpisaną umowę.

Na każdym cyklu studiów student ma 12 miesięcy kredytu mobilności. Oznacza to, że na każdym cyklu długość wyjazdów (studiów i/lub praktyki) nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Wyjazd na studia może trwać min. 2 miesiące a max. 12 miesięcy.

Rekrutacja na wyjazd odbywa się na Wydziale przez USOS.

Wysokość stypendium zależy od długości pobytu oraz stawki obowiązującej w kraju uczelni partnerskiej (patrz Zasady wyjazdów).

Zachęcamy do zapoznania się z 12 krokami udanego wyjazdu w ramach Erasmus+.

Erasmus+ 12 kroków (.pdf, 130,43 kB)