Formalności przed mobilnością

Każdy zrekrutowany przez Wydział student, przed wyjazdem za granicę musi złożyć w Biurze Erasmus+ dokumenty aplikacyjne.

Dokument 1 - "Zgłoszenie kandydata na wyjazd" z USOS (plik PDF z USOS) oraz Dokument 2 - podpisany skan Wniosku o przekazanie grantu - prosimy przesłać na adres: erasmus@pw.edu.pl. 

W tytule maila należy wpisać "Dokumenty aplikacyjne_Imię i nazwisko".

Dokumenty te należy złożyć w terminie 4.05 - 30.06.

Osoby, które pobierają stypendium socjalne, proszone są o przesłanie skanu decyzji o pobieraniu stypendium w roku akademickim poprzedzającym wyjazd do dnia 30.06.

Pozostałe dokumenty należy złożyć co najmniej miesiąc przed wyjazdem, ale nie później niż:

- 15.09 - Wyjazdy na semestr zimowy i cały rok

- 15.12 - Wyjazdy na semestr letni.

   

Dokumenty niezbędne do złożenia przed planowanym wyjazdem w biurze Erasmus+

1. Formularz aplikacyjny wydrukowany z systemu USOS

2. Wniosek o przekazanie grantu

Wniosek o przekazanie grantu (.docx, 37,92 kB)

3. List akceptacyjny - musi zawierać dokładne daty mobilności od... do...

4. Learning Agreement for Studies - podpisany przez 3 strony (nie przyjmujemy niepodpisanych przez wszystkie strony dokumentów)

Learning Agreement for studies (.doc, 180,50 kB)
Kody ISCED-F (.pdf, 48,38 kB)

4a. Karta zaliczeń (obowiązuje tylko na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, Architektury, Geodezji i Kartografii , Inżynierii Lądowej, Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Zarządzania)

Karta zaliczeń (.docx, 28,11 kB)

5. Wniosek - skierowanie za granicę - podpisany przez Koordynatora wydziałowego oraz Dziekana w części E. Student wypełnia część A, B i C.

6. Kopia Karty EKUZ

7. Kopia ubezpieczenia NNW i OC

opcjonalnie

9. Upoważnienie

Upoważnienie (.doc, 25,00 kB)

10. Rezygnacja z wyjazdu

Rezygnacja z wyjazdu (.doc, 39,50 kB)