Wyjazdy w celach szkoleniowych

Pracownicy Politechniki Warszawskiej mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w dziedzinie dot. pracy zawodowej (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

Indywidualny plan szkolenia (Staff Mobility Agreement for Training) musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą przed wyjazdem.

Wyjazdy tego typu mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy.

Pracownicy otrzymują wsparcie finansowe w postaci ryczałtu z programu Erasmus+, które jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. 

Max. okres dofinansowani to 5 dni.

Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego.

W celu realizacji mobilności należy zgłosić aplikację na wyjazd do Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora uczelnianego Erasmus+.

Szkolenia pracownik szuka sobie samodzielnie.