Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie indywidualne wyjazdów szkoleniowych oraz w celach dydaktycznych

Kraje należące do grupy Stawka do 14 dnia pobytu
w Eur
Stawka od 15 dnia pobytu do 2 miesięcy w Eur
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja  180 126
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160 112
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, (Polska)  140 98

*W przypadku pobytów przekraczających 14 dni, w 15. i dalszych dniach pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt do 14 dni.

Dofinansowanie kosztów podróży, obliczane na podstawie kalkulatora odległości.

Odległość Ryczałt na podróż w Eur "Green travel" w Eur
od 10 do 99 km 23 -
od 100 do 499 km 180 210
od 500 do 1999 km 275 320
od 2000 do 2999 km 360 410
od 3000 do 3999 km 530 610
od 4000 do 7999 km 820 -
8000 km lub więcej 1500 -

"Green travel" - podróż niskoemisyjnymi środkami transportu.

Ekologicznymi/niskoemisyjnymi środkami transportu wg Komisji Europejskiej są: pociąg, autobus, rower, carpooling (wspólna podróż samochodem co najmniej 2 osób na tej samej trasie, w tym samym celu).

W przypadku podróży pociągiem lub autobusem, uczestnicy mobilności są zobowiązani do przedstawienia kopii biletu na pociąg lub autobus do miejsca mobilności, najpóźniej na dzień podpisania umowy finansowej na wyjazd.

Podróż samochodem na miejsce mobilności, tzw. carpooling, wymaga podpisania przez uczestnika stosownego Oświadczenia.