Wysokość stawki stypendium

Grupa Kraje Miesięczna stawka dofinansowania w Euro
I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 550
II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550
III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 450

Uczestnicy z tzw. mniejszymi szansami* otrzymują dodatkowe 250 Eur na każdy miesiąc pobytu.

*Uczestnik z tzw. "mniejszymi szansami" to osoba, która w momencie przyznawania decyzji o wyjeździe/rekrutacji, pobiera stypendium socjalne lub posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.