Wysokość stawki stypendium

Grupa Kraje Miesięczna stawka dofinansowania w Euro
I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 670
II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 670
III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 600

Uczestnicy z tzw. mniejszymi szansami* otrzymują dodatkowe 250 Eur na każdy miesiąc pobytu.

*Uczestnik z tzw. "mniejszymi szansami" to osoba, która w momencie przyznawania decyzji o wyjeździe/rekrutacji, pobiera stypendium socjalne lub posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.