FAQ

1. Kiedy przeprowadzana jest rekrutacja na praktyki?

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do momentu wyczerpania środków budżetowych.

2. Od czego zależy wysokość stypendium?

Wysokość stypendium zależy od stawki obowiązującej w kraju instytucji pryzjmującej oraz od długości planowanego pobytu określonej w Learning Agreement for Traineeships. Dofinansowujemy max 6 miesięcy praktyki.

3. Jak i kiedy otrzymam stypendium?

Zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem, uczelnia ma 30 dni na wypłatę stypendium od dnia podpisania umowy. Umowa jets podpisywana po dostarczeniu przez studenta kompletu dokumentów.

4. Kto jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca praktyki?

Student organizuje wyjazd na praktyki we własnym zakresie, może również skorzystać z bazy pracodawców udostępnionych na stronie (Lista pracodawców).

5. Jakie kryteria muszę spełnić by wyjechać na praktykę w ramach Erasmus+?

Student musi ukończyć bezwarunkowo I rok studiów pierwszego stopnia. Należy również potwierdzić znajomość języka, w jakim będzie realizowana praktyka, na poziomie B2.

6. Czy praktyka jest zawsze prowadzona w języku angielskim?

Nie, nie zawsze. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej należy się upewnić, w jakim języku będzie prowadzona komunikacja ze współpracownikami w firmie podczas praktyki.

7. Czy mogę wyjechać na praktykę po studiach?

Tak, można realizować praktykę jako absolwent. Należy pamiętać, by wziąć w rekrutacji na wyjazd na ostatnim roku studiów.

8. Czy mogę otrzymać od firmy wynagrodzenie pomimo dofinansowania z programu Erasmus+?

Tak. Zgodnie z regułami programu, instytucja przyjmująca może wypłacić wynagrodzenie praktykantowi, pomimo otrzymania przez niego dofinansowania z programu. Zasady i wysokość reguluje Learning Agreement for Traineeships.

9. Czy mogę wyjechać na praktykę w trakcie urlopu dziekańskiego?

Nie. W trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim ani być inaczej urlopowany.