Online Linguistic Support (OLS)

erasmusplusorg.eu/pl

     

Test językowy online 

www.youtube.com/watch?v=8okpisQwH3A

Każdy uczestnik programu Erasmus+ (wyjazd na studia lub praktyki) jest zobowiązany do wypełnienia dwóch testów biegłości językowej.

Pierwszy test uczestnik wypełnia po podpisaniu umowy. Ma na to 10 dni. Link do testu wysyłany jest na adres e-mail podany w umowie.

Drugi test uczestnik musi wypełnić po zakończeniu mobilności. Z wypełnienia drugiego testu są zwolnione osoby, które z pierwszego testu uzyskały ocenę C2.

Kursy językowe online

Wszyscy użytkownicy OLS mają możliwość uczestniczenia w kursach językowych online z języka testu lub/i języka kraju przyjmującego.

W systemie są dostępne kursy z ponad 20 języków.

Moduły w ramach kursów online:

- language courses: z możliwością doskonalenia kompetencji: czytanie, pisanie, gramatyka, słownictwo, komunikacja; o charakterze MOOC (Massive Open Online Course) na wybranym przez uczestnika poziomie,

- tutoring: klasa wirtualna, zajęcia z nauczycielami odbywają się co drugi tydzień i trwają 30 min w godzinach od 9:00 do 16:00, na zajęcia należy się zapisać,

- forum: nauczyciele odpowiadają na pytania uczestników,

- news,

- level test: test na zakończenie kursu on-line.

Więcej informacji o kursach online pod linkiem:

https://vimeo.com/378572981?utm_source=BackendBEN&utm_campaign=LCGuidedTourDesktop

https://www.youtube.com/watch?v=CEOs7iCi8xs