Wysokość stawki stypendium

Grupa Kraje Miesięczna stawka dofinansowania w Euro
I Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja 820
II Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 820
III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 750

Stawki dotyczą wyjazdów w roku akademickim 2023/2024.

Uczestnicy z tzw. mniejszymi szansami* otrzymują dodatkowe 250 Eur na każdy miesiąc pobytu.

*Uczestnik z tzw. "mniejszymi szansami" to osoba, która w momencie przyznawania decyzji o wyjeździe/nominacji wysłanej przez Wydział, pobiera stypendium socjalne lub posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.