Formalności przed mobilnością

1. Formularz aplikacyjny

Formularz aplikacyjny_praktyki (.docx, 18,10 kB)

2. Zaświadczenie o znajomości języka na poz. min B2

3. Learning Agreement for Traineeships (podpisany przez 3 strony) 

4. Wniosek o skierowanie za granicę WWS - podpisany przez Koordynatora wydziałowego oraz Dziekana w części E. Student wypełnia część A, B i C.

5. Formularz z numerem konta bankowego

Wniosek o przekazanie grantu (.docx, 37,92 kB)

6. Kopia karty EKUZ

7. Kopia ubezpieczenia NNW i OC

8. Zaświadczenie o statusie studenta/absolwenta wydane przez Dziekanat Wydziału

opcjonalnie

9. Rezygnacja z wyjazdu 

Rezygnacja z wyjazdu (.doc, 40,00 kB)

10. Upoważnienie 

Upoważnienie (.doc, 25,00 kB)