Erasmus +

ERASMUS+ jest to unijny program edukacyjny, który powstał z myślą o umożliwianiu mobilności edukacyjnej, wymianie dobrych praktyk i tworzeniu partnerstw strategicznych. Program Erasmus+ zapewnia wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń w Europie.

W praktyce oznacza to, że w ramach programu możliwa jest zagraniczna mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (studia, praktyki, szkolenia, wolontariat) uczniów, studentów, kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych. Program wspiera budowę partnerstw pomiędzy szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

·        Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych);

·        Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

·        Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.  

Więcej informacji o Akcjach programu w zakładce Projekty Erasmus+.

Kraje mogące uczestniczyć w programie to:

·        27 państw członkowskich Unii Europejskiej;

·        inne, nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej,  Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia

Lista partnerów międzyinstytucjonalnych:

Lista Partnerów (.xlsx, 44,53 kB)

Więcej informacji erasmusplus.org.pl

Karta ECHE - PW 2021-2027

Karta ECHE 2021-2027 (.pdf, 1,27 MB)

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Erasmus Policy Statement (.pdf, 2,65 MB)

Karta ECHE - PW 2014-2020

Karta ECHE-PW (.pdf, 1,23 MB)

Erasmus Policy Statement 2014-2020

Erasmus Policy Statement (.pdf, 6,08 MB)

Zobowiązanie Uczelni wynikające z Karty ECHE

Zobowiązania Uczelni (.pdf, 180,72 kB)