Koordynatorzy Wydziałowi

Wydział Koordynator E-mail Telefon
Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr Michał Pręgowski erasmus.wains@pw.edu.pl -
Wydział Architektury dr inż. Arch. Anna Cudny international.arch@pw.edu.pl +48 22 234 55 45
Katarzyna Mitroszewska +48 22 234 52 06
Wydział Chemiczny dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa anna.maziopa@pw.edu.pl +48 22 234 53 48
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż. Dariusz Turlej

Anna Neubart

dariusz.turlej@pw.edu.pl

anna.neubart@pw.edu.pl

+48 22 234 79 95

+48 22 234 57 75

Wydział Elektryczny prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona draso@pw.edu.pl +48 22 234 73 51
Marta Marczak marta.marczak@pw.edu.pl +48 22 234 72 28
Wydział Fizyki dr inż. Sławomir Ertman slawomir.ertman@pw.edu.pl +48 22 234 72 77
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop erasmus.mini@pw.edu.pl -
Wydział Geodezji i Kartografii dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska joanna.kossakowska@pw.edu.pl +48 22 234 72 86
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej dr inż. Agata Penconek agata.penconek@pw.edu.pl +48 22 234 63 52
Wydział Inżynierii Lądowej

prof. dr hab. inż. Jan Król

Ewa Rżysko

erasmus.WIL@pw.edu.pl

ewa.rzysko@pw.edu.pl

+48 22 234 56 74

+48 22 234 65 59

Wydział Inżynierii Materiałowej prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl +48 22 234 81 51
Iwona Gusta iwona.gusta@pw.edu.pl +48 22 234 84 51
Wydział Mechaniczny Technologiczny Kamila Ceran international.mt@pw.edu.pl +48 22 234 82 28
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl +48 22 234 54 17
Joanna Wiśniewska joanna.wisniewska2@pw.edu.pl +48 22 234 61 34
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa      
dr inż. Rafał Laskowski rafal.laskowski@pw.edu.pl +48 22 234 52 18
Krystyna Różycka krystyna.rozycka@pw.edu.pl +48 22 234 61 45
Wydział Mechatroniki dr inż. Jerzy Szałapak jerzy.szalapak@pw.edu.pl +48 22 234 83 86
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych  dr inż. Arkadiusz Hajduga arkadiusz.hajduga@pw.edu.pl +48 22 234 87 68
Wydział Transportu  Marzena Bukowiecka marzena.bukowiecka@pw.edu.pl +48 22 234 59 40
Wydział Zarządzania Daria Wyszogrodzka daria.wyszogrodzka@pw.edu.pl -
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku dr inż. Wiesława Ciesińska Wieslawa.Ciesinska@pw.edu.pl +48 24 367 21 68
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społęcznych w Płocki dr Magdalena Grabowska magdalena.grabowska@pw.edu.pl +48 24 367 21 28