Online Linguistic Support (OLS)

academy.europa.eu

Test językowy online 

Każdy uczestnik programu Erasmus+ (wyjazd na studia lub praktyki) jest zobowiązany do wypełnienia testu biegłości językowej przed mobilnością.

Uczestnik wypełnia test po podpisaniu umowy finansowej na wyjazd. Instrukcje dotyczące wypełnienia testu są przesyłane na adres e-mail podany w umowie finansowej.

Kursy językowe online

Wszyscy użytkownicy OLS mają możliwość uczestniczenia w kursach językowych online dostępnych na platformie Eu Academy.