Zasady wyjazdów

Zasady wyjazdów studentów i absolwentów na praktyki na Politechnice Warszawskiej