KA171 2023

W ramach konkursu KA171 w 2023 roku, Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie na realizację i koordynację kolejnego projektu. 

Centrum Współpracy Międzynarodowej jest koordynatorem projektu wymiany studentów i pracowników z 3 partnerami z 3 krajów:

1. Kazachstan : L.N. Gumilyov Eurasian National University

2. Liban : American University of Beirut

3. Maroko : UNIVERSITE CADI AYYAD

Okres realizacji projektu: 1.08.2023 - 31.07.2026

Projekt przewiduje realizację następujących 27 mobilności:

- 9 przyjazdów studentów w celu odbycia części studiów na PW,

- 10 przyjazdów pracowników na PW w celach dydaktycznych,

- 3 wyjazdy studentów PW w celu odbycia części studiów na uczelni partnerskiej,

- 5 wyjazdów pracowników PW w celach dydaktycznych.