KA107 2018

W ramach konkursu w 2018 roku, Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie na realizację i koordynację kolejnego projektu. 

Centrum Współpracy Międzynarodowej jest koordynatorem projektu wymiany studentów i pracowników z partnerami z 2 krajów:

1. Chiny: North University of China, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics.

2. Ukraina: Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute "KPI", National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute Named by N.Żukovskiy.

Okres realizacji projektu: 1.06.2018 - 31.07.2021

W ramach projektu Erasmus+ KA107 2018 realizowanych jest 9 mobilności:

- 1 przyjazd studenta z uczelni partnerskiej w celu odbycia części studiów na PW,

- 2 przyjazdy pracowników administracyjnych na PW w celach szkoleniowych,

- 4 przyjazdy pracowników na PW w celach dydaktycznych,

- 2 wyjazdy pracowników PW w celach dydaktycznych.