KA107 2019

W ramach konkursu w 2019 roku, Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie na realizację i koordynację kolejnego projektu. 

Centrum Współpracy Międzynarodowej jest koordynatorem projektu wymiany studentów i pracowników z partnerami z 3 krajów:

1. Chiny: North University of China, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Tianjin University of Technology.

2. Korea Południowa: Kyungpook National University.

2. Tajwan: National Taiwan University of Science and Technology.

Okres realizacji projektu: 1.08.2019 - 31.07.2021.

W ramach projektu Erasmus+ KA107 2019 realizowanych jest 9 mobilności:

- 2 przyjazdy studentów z uczelni partnerskiej w celu odbycia części studiów na PW,

- 2 przyjazdy pracowników administracyjnych na PW w celach szkoleniowych,

- 3 przyjazdy pracowników na PW w celach dydaktycznych,

- 2 wyjazdy pracowników PW w celach dydaktycznych.