KA171 2022

W ramach konkursu KA171 w 2022 roku, Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie na realizację i koordynację kolejnego projektu. 

Centrum Współpracy Międzynarodowej jest koordynatorem projektu wymiany studentów i pracowników z 3 partnerami z 2 krajów:

1. Chiny: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

2. Ukraina: Lviv Politechnic, Kharkiv Polytechnic Institute

Okres realizacji projektu: 1.08.2022 - 31.07.2025

Projekt przewiduje realizację następujących 13 mobilności:

- 6 przyjazdów studentów w celu odbycia części studiów na PW,

- 7 przyjazdów pracowników na PW w celach dydaktycznych,