Ubezpieczenie

Wykładowcy akademiccy wyjeżdżający na mobilność w ramach programu Erasmus+, swoje obowiązkowe ubezpieczenie NNW oraz OC mogą wykupić w ramach karty ITIC.

Karta ITIC (International Teacher Identity Card) - to międzynarodowy dokument potwierdzający przynależność do grona nauczycieli i wykładowców. Jej użytkownicy mają możliwość korzystania ze zniżek na świecie oraz mają zagwarantowane ubezpieczenie.

Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas każdego wyjazdu za granicę. Koszt pakietu podstawowego: 105 zł

Więcej informacji na temat Karty ITIC znajdą Państwo w poniższym linku :

https://www.isic.pl/pl/itic.html