Formalności wyjazdowe

Dokumenty, które należy złożyć w Biurze Erasmus+ przed wyjazdem, w celu podpisania umowy:

1. Staff Mobility Agreement for Teaching 

2. Wniosek o przekazanie dofinansowania

3. Wniosek skierowanie za granicę - wypełniony w części A, B, C oraz E.

4. Kopia ubezpieczenia zdrowotnego, NNW i OC

5. Podanie o urlop ze zgodą przełożonego.

Po mobilności do Biura Erasmus+ należy dostarczyć Zaświadczenie o wygłoszonych wykładach/przeprowadzonych zajęciach.

Potwierdzenie pobytu-wzór STA (.docx, 13,67 kB)