Rekrutacja

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się na każdym Wydziale obowiązkowo przez USOS.

UWAGA: student przed udziałem w rekrutacji powinien sprawdzić wymagania rekrutacyjne na swoim Wydziale

Film instruktażowy dla osób biorących udział w rekrutacji

Terminy rekrutacji:

- na rok 2022/2023: marzec 2022

- na semestr letni 2022/2023 (rekrutacja uzupełniająca): październik 2022

12 kroków udanego wyjazdu w ramach Erasmus+

Erasmus+ 12 kroków (.pdf, 130,43 kB)