FAQ

1. Kiedy odbywa się rekrutacja?

Rekrutacja główna odbywa się raz w roku w marcu przez system USOS. W przypadku posiadania wolnych środków przez PW, organizowana jest druga rekrutacja uzupełniająca w październiku.

2. Na jak długo mogę wyjechać?

Można wyjechać na semestr lub cały rok.

3. Na którym semestrze studiów mogę wyjechać?

Na PW można wyjechać po bezwarunkowym zaliczeniu 1 roku studiów pierwszego stopnia.

4. Czy mogę wyjechać na ostatnim semestrze studiów?

Decyzję podejmuje Dziekan Wydziału macierzystego. Należy pamiętać, że pisanie pracy dyplomowej nie może być jedynym przedmiotem w Learning Agreement.

5. Od czego zależy wysokość stypendium?

Wysokość stypendium zależy od stawki obowiązującej w kraju uczelni partnerskiej oraz od długości pobytu określonej w Liście akceptacyjnym.

6. Dlaczego nie otrzymałem jeszcze stypendium? Kolega, który jedzie ze mną już ma pieniądze na koncie bankowym.

Zgodnie z umową podpisaną przed wyjazdem, uczelnia ma 30 dni na wypłatę stypendium od dnia podpisania umowy. Umowa jest podpisywana po dostarczeniu kompletu dokumentów.

7. Jakie dokumenty muszę złożyć przed wyjazdem?

Przed wyjazdem w Biurze Erasmus+ należy złożyć komplet dokumentów. Patrz Formalności przed mobilnością.

8. Kto i kiedy musi podpisać Learning Agreement?

Learning Agreement musi być podpisany przed wyjazdem przez Studenta, Osobę odpowiedzialną na macierzystym Wydziale oraz Osobę odpowiedzialną na uczelni partnerskiej.

9. Czy w trakcie mobilności mogę zmienić przedmioty w Learning Agreement?

Tak, w trakcie pobytu na uczelni partnerskiej można dokonać zmian przedmiotów, w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia studiów. Patrz Formalności podczas mobilności.

10. Czy mogę przedłużyć swój pobyt na uczelni partnerskiej?

Jeżeli mobilność odbywa się w semestrze zimowym, można wystąpić z wnioskiem o wydłużenie pobytu na semestr letni. Wydłużenie pobytu następuje w ramach jednego roku akademickiego. Patrz Formalności podczas mobilności.

11. Czy zajęcia na uczelni partnerskiej zawsze prowadzone są w języku angielskim?

Nie zawsze. Przed aplikowaniem należy zapoznać się z wymogami dot. języka wykładowego na uczelni partnerskiej. Informacje o języku wykładowym oraz poziomie jego znajomości mówi również treść Umowy pomiędzy Wydziałem a Uczelnią partnerską, tzw. Interinstitutional Agreement.

12. Do kiedy mogę zrezygnować z wyjazdu?

Z wyjazdu można zrezygnować w każdej chwili. W przypadku podpisania umowy i otrzymania pieniędzy należy zwrócić otrzymane dofinansowanie.