Green travel

Studenci podróżujący na wymianę Erasmus+ (studia lub praktyki) niskoemisyjnymi/ekologicznymi środkami transportu mogą ubiegać się o jednorazowe dofinansowanie podróży w wysokości 50 Eur.

Ekologicznymi środkami transportu wg Komisji Europejskiej są: pociąg, autobus, rower, carpooling (wspólna podróż samochodem co najmniej 2 osób na tej samej trasie, w tym samym celu).

Studenci podróżujący niskoemisyjnymi środkami transportu, otrzymują dodatkowy ryczałt na dni podróży (min. 2 max. 4).

W przypadku podróży pociągiem lub autobusem, uczestnicy mobilności są zobowiązani do przedstawienia kopii biletu na pociąg lub autobus do miejsca studiów/praktyki, najpóźniej na dzień podpisania umowy finansowej na wyjazd.

Podróż samochodem na miejsce studiów/praktyki, tzw. carpooling, wymaga podpisania stosownego Oświadczenia.