Zaproszenie – międzynarodowy konkurs Falling Walls Lab!

Zapraszamy pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych oraz doktorantów i studentów PW do udziału w prestiżowym konkursie, którego celem jest promocja wyjątkowych pomysłów naukowych oraz łączenie środowiska akademickiego i przedsiębiorców.

Do konkursu Falling Walls Lab mogą zgłaszać się przedstawiciele różnych dziedzin: nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, spełniający jeden z wymogów formalnych:

● mają stopień doktora uzyskany po 1 stycznia 2017 r.,

● mają tytuł magistra uzyskany po 1 stycznia 2015 r.,

● mają tytuł licencjata uzyskany po 1 stycznia 2012 r,

● mają status studenta.

Celem konkursu jest zaprezentowanie rozwiązania, które pomoże w pokonaniu ograniczeń („murów”) w nauce, społeczeństwie, gospodarce lub branży technologicznej. Podczas finału krajowego etapu konkursu, który odbędzie się na Politechnice Warszawskiej w dniu 15 września 2022 r., uczestnicy przedstawią swoje pomysły w języku angielskim w 3-minutowym wystąpieniu przed międzynarodowym jury.

Zwycięzca warszawskiego konkursu wygra podróż do Berlina, udział w globalnym finale Falling Walls Lab w dniu 7 listopada 2022 r. i możliwość uzyskania tytułu Breakthrough Winner of the Year w kategorii Emerging Talent konkursu oraz udział w prestiżowej konferencji Falling Walls.

Uczestnicy, którzy zarejestrują się do konkursu do 30 czerwca 2022 r., otrzymają zaproszenie na szkolenie online z zakresu budowania wizerunku i wystąpień publicznych oraz książkę pt. „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców” wydaną przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2022 r.

Politechnika Warszawska będzie gospodarzem finału Falling Walls Lab Warsaw, którego organizatorem jest firma pro science.

Więcej informacji i rejestracja: fallingwallslab.pl