„Prejudice, Racism & Hate Crimes - how to react?”

Spotkanie dla studentów zagranicznych (SGGW).

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej organizuje spotkanie, którego celem jest wsparcie studentów zagranicznych narażonych na przestępstwa spowodowane uprzedzeniami na tle rasowym, etnicznym, religijnym i narodowościowym i pokrzywdzonych w wyniku tych przestępstw.

Spotkanie odbędzie się 26 maja 2021 roku o godzinie 14:00 na platformie Zoom.

Rejestracja na wydarzenie jest otwarta do 24 maja 2021 i jest dostępna pod linkiem: https://forms.office.com/r/eyXfwx6SzK