Mobilność dla wszystkich - ENHANCE

Uczelnie partnerskie w ramach projektu ENHANCE, zobowiązały się do umożliwienia wszystkim studentom i pracownikom realizacji swoich planów związanych z mobilnościami, nawet jeśli bariery na drodze wydają się trudne do pokonania.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym linkiem gdzie mogą Państwo zapoznać się z różnymi formami pomocy związanej z wymianą semestralną, stażem badawczym czy praktykami. Usługi te skierowane są dla osób które mogą napotkać problemy w trakcie swej mobilności, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością, osób posiadających dzieci, kobiet działających w obszarze nauk technicznych, czy osób ze środowiska LGBTQIA+.

https://enhanceuniversity.eu/mobility-for-all/