Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027

Politechnika Warszawska nadal będzie realizować program Erasmus+.

Miło nam poinformować, że projekt Politechniki Warszawskiej został pozytywnie oceniony przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej i Politechnika Warszawska otrzymała nową Kartę ECHE na lata 2021-2027.

Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) określa ogólne zasady działania w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie Karty ECHE jest warunkiem koniecznym do realizacji programu Erasmus+. Dzięki temu studenci i pracownicy Politechniki Warszawskiej nadal będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych projektach współpracy akademickiej. Są to między innymi: mobilności międzynarodowe studentów i pracowników uczelni, Partnerstwa strategiczne, Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym oraz Erasmus Mundus Joint Master Degrees.

Wniosek złożony został przez Zespół Erasmus+, Centrum Współpracy Międzynarodowej.