Erasmus+ Welcome Meeting - Semestr Zimowy 2023/24

W dn. 2.10.2023 r. w sali 1.01 w Centrum Innowacji, ul. Rektorska 4, odbyło się spotkanie wprowadzające dla studentów zagranicznych przyjeżdżających na PW w ramach programu Erasmus+ i Wymiany Bilateralnej.

Wydarzenie zorganizowali pracownicy Centrum Współpracy Międzynarodowej z Biura Erasmus +. W spotkaniu wzięło udział ponad 350 studentów z około 30 państw, w tym Hiszpanii, Włoch, Turcji czy Niemiec.

W trakcie spotkania omówione zostały techniczne aspekty pobytu studentów na PW. Dodatkowo, dzięki pomocy Welcome Pointu PW oraz reprezentantom Samorządu Studenckiego i Erasmus Student Network PW, otrzymali szereg ciekawych i pomocnych informacji na temat życia studenckiego w Polsce oraz dowiedzieli się różnych o możliwościach spędzania czasu wolnego w Warszawie. 

Po zakończeniu prezentacji, studenci otrzymali potwierdzenia przyjazdu na studia oraz mieli czas na zapoznanie się ze swoimi nowymi kolegami i koleżankami. 

Serdecznie witamy wszystkich studentów i życzymy udanego pobytu na Politechnice Warszawskiej! :)