KA107 2020

W ramach konkursu w 2020 roku, Politechnika Warszawska otrzymała dofinansowanie na realizację i koordynację kolejnego projektu. 

Centrum Współpracy Międzynarodowej jest koordynatorem projektu wymiany studentów i pracowników z partnerami z 4 krajów:

1. Chiny: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Tianjin University of Technology.

2. Korea Południowa: Kyungpook National University.

3. Tajwan: National Taiwan University of Science and Technology.

4. Ukraina: Lviv Politechnic, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute – KPI.

Okres realizacji projektu: 1.08.2020 - 31.07.2023

Projekt przewiduje realizację następujących 11 mobilności:

- 4 przyjazdy studentów w celu odbycia części studiów na PW,

- 4 przyjazdy pracowników na PW w celach dydaktycznych,

- 3 wyjazdy pracowników PW do uczelni partnerskich w celach szkoleniowych.